Vergoedingen & Tarieven

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
In 2020 wordt de dietist voor drie uur per kalenderjaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Je kunt hiervoor het beste in je verzekeringspolis kijken of je recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Je huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Behandeltijd
De dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Onderstaand de tijden en de tarieven. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.

 

Direct naar de diëtist
Vanaf 1 augustus 2011 kun je zonder verwijzing naar de diëtist. Indien je komt zonder verwijzing van een arts zullen wij een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of je met je hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij je om een afspraak te maken bij je huisarts. Wij hebben hier als diëtisten een cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek voor gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Tarieven

Wij versturen de declaraties rechtstreeks naar de verzekeraar als je in dat jaar nog geen (of gedeetelijk) gebruik hebt gemaakt van de dieetadvisering. Dit geldt zowel voor de uren die je gebruikt uit de basisverzekering als vanuit de aanvullende verzekering.
Zijn alle uren voor dat jaar op, dan hanteren wij een uurtarief van 70 euro waarbij onderstaande bedragen worden gehanteerd.


Eerste consult €87,50 – € 105,00 
60 minuten gesprekstijd + 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift

Kort vervolgconsult € 17,50
15 minuten gesprekstijd

Normaal vervolgconsult € 35,00 
30 minuten gesprekstijd

Lang vervolgconsult € 52.50 
45 minuten gesprekstijd

E-mailconsult / telefonisch consult € 17,50
15 minuten telefonisch contact / mailverkeer

Individueel dieetvoorschrift (icm een vervolg-, email- of telefonisch consult) € 17,50 – 35,00
Berekenen van de voeding, beoordelen van een eetdagboekje en/of regelen medische drinkvoeding

Bij een behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je bekijken door op onderstaande link te klikken. Als je op de link hieronder klikt kun je ze openen.

 

Tarieven voorlichting en workshops

Het is lastig om te zeggen wat de precieze kosten zijn van een voorlichting of workshop. Dit hangt namelijk helemaal af van je wensen en behoeftes. Je kunt daarom het beste contact opnemen zodat we alles door kunnen nemen. Op basis van deze informatie wordt er een vrijblijvende offerte opgemaakt..

Neem gerust contact op voor meer informatie!

 

Share This